آغاز دریافت آثار مربوط به بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی در کرمان

۱۴ تیر ۱۳۹۷ ۰

دریافت آثار مربوط به بیست و سومین دوره جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت (ع) در کرمان آغاز شد.