نمایش بر اساس 
 فرم تاییدیه هیات داوری
فرم تاییدیه هیات داوری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم
شنبه 31 مرداد 1394
 فهرست نشریات نامعتبر
برای اطلاع از آخرین فهرست نشریات نامعتبر به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://rvp.iau.ir/sp
شنبه 31 مرداد 1394
 درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان - میان مدت
مدارک : ارائه یک فقره چک به میزان 60 درصد کل شهریه برای کلیه رشته ها و مقطه دکتری به میزان 50 درصد کل شهریه با اقساط 12 ماهه تعهد حسابداری از کارمند رسمی و حکم حقوقی از ضامن
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست وام کوتاه مدت
مدارک : ارائه یک فقره چک به میزان 60 درصد کل شهریه برای کلیه رشته ها و مقطع دکتری به میزان 50 درصد کل شهریه با اقساط 4 ماهه
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 افزایش حق فنی شاغلین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شنبه 2 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 برقراری حق تخصص کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه
شنبه 2 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی
دوشنبه 9 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 دانلود برنامه هفتگی اساتید
قابل توجه مدیران محترم گروههای آموزشی
دوشنبه 20 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه منع بکارگیری فرزندان بازنشستگان
سه شنبه 14 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه افزایش حقوق سال94
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه استخدام منسوبین
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه افزایش مبنای محاسبه اضافه کار
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ایاب و ذهاب کارکنان قراداد کار معین
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه بازخرید مرخصی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه پاس شیر
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تامین غذای نیروهای حفاظت فیزیکی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان ازقرارداد کار معین به رسمی آزمایشی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تخفیف شهریه کارکنان94
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تخفیف شهریه94
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ترک خدمت بیش از 2 ماه
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تغییر درصد کارایی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تقدیر از بازنشستگان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه جدول امتیاز ایثارگران
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه حداکثرمرخصی قابل ذخیره
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه حق ماموریت ورزشی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف اضافه کاری -بند5
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف مرخصی قابل ذخیره
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف میزان مرخصی استعلاجی با حقوق
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه فوق العاده کارایی ماده 102
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه قرارداد کار معین
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه ازدواج کارکنان و فرزندان93
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه خانوار93
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه درمان بیماریهای خاص
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه زایمان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه عائله مندی ویژه همکاران خانم متکفل فرزند
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه کفن و دفن
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه مهد کودک
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مجوزسقف اضافه کاری
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مرخصی ازدواج و فوت بستگان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مرخصی بدون حقوق
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ممنوعیت پرداخت اضافه کاری بیش از سقف
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ممنوعیت اضافه کاری مقطوع
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مهلت اعتراض کارمند به آراءکمیته انضباطی
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه میزان مرخصی قابل ذخیره سالانه قرارداد کار معین
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه وقت نماز
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ماموریت
يکشنبه 8 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه استخدامی کارکنان
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ایاب و ذهاب
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
1 2
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :