نمایش بر اساس 
 فرم تاییدیه هیات داوری
فرم تاییدیه هیات داوری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم
شنبه 31 مرداد 1394
 راهنمای نحوه نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری
جمعه 20 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 نمونه تعهدات و گواهی امضاء پژوهش محور
دوشنبه 23 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور
شنبه 21 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم عناوین پیشنهادی رساله دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام آمادگی دفاع دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تشویق مقالات دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تعیین ارزش مقاله دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست انجام آزمون جامع دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتری
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم انصراف مقاله کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 نحوه تشویقی وآدرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم تعیین ارزش مقاله کارشناسی ارشد
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان کیلومتر اول جاده جوپار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :