تلفن تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
دکتر حمیدیانمدیر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی1775ساختمان اداری شماره 4
مهدیه قنبریکارشناس تحصیلات تکمیلی1786ساختمان اداری شماره 4
علی معین الدینیکارشناس تحصیلات تکمیلی1305ساختمان اداری شماره 4
مهرانگیز باقی زادهکارشناس تحصیلات تکمیلی1787ساختمان اداری شماره 4
فرشته عبدالعلی نژادکارشناس تحصیلات تکمیلی1787ساختمان اداری شماره4
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.