تلفن دانشکده معماری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
ارزنده آرام بنیادرئیس اموزش دانشکده معماری1229دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
خانم دکتر فدائیرئیس دانشکده معماری1218دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
داود سعیدخدمات دانشکده معماری11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
علی سعید نیاخدمات دانشکده معماری 11223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فرحناز خسرویکارشناس اموزش گرافیک1229دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فردوس فردوسیکارشناس اموزش (انجام اموردفتری)1231دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
فرشاد ایرانمنشتدارکات دانشکده تحویل وارائه ویدئو حضوروغیاب1223دانشکده معماری1بعدازدانشکده فنی
مجید کاکوییخدمات دانشکده معماری 2و31274دانشکده معماری 3 مقابل دانشکده معماری 2