تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
سیدمهدی هاشمیمسئول امور نقلیه1212پشت اداره تاسیسات
حسین حسن زادهراننده1212پشت اداره تاسیسات
ماشاءاله سعیدراننده1212پشت اداره تاسیسات
محمد حاج ملکراننده1212پشت اداره تاسیسات
صادق شفیعی منشراننده1212پشت اداره تاسیسات
اکبر کاظمیراننده1212پشت اداره تاسیسات
احمد قنبریتعمیرکار1288جنب دفترامورنقلیه
احمد پورمحی آبادیراننده تانکر--
محمدعلی احمدیفضای سبز---
محمدرضا احمدیمتصدی تلمبه آب استخر---