تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
---مرکز مخابرات050-33210043
آرش محمودیحسابدار1558ساختمان اداری شماره 1
احمد عبدالهیکارپرداز1538ساختمان اداری شماره 1
احمد قنبریتعمیرکار1288جنب دفترامورنقلیه
احمد پورمحی آبادیراننده تانکر--
اسماعیل طغرلیحسابدار1541ساختمان اداری شماره 1
اکبر کاظمیراننده1212پشت اداره تاسیسات