تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
احمد پورمحی آبادیراننده تانکر--
محمدعلی احمدیفضای سبز---
محمدرضا احمدیمتصدی تلمبه آب استخر---
صدیقه احمدیمهمانسرای دانشگاه---شهرک ایرانمنش مقابل مسجد14معصوم
---مرکز مخابرات050-33210043
رسول ناظمیمتصدی کارتکس1005ساختمان مقابل کارتکس
مرتضی سعیدرئیس اداره اموال1077جنب اداره تاسیسات