تلفن معاون اداری و مالی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
احمد پورمحی آبادیراننده تانکر--
محمدعلی احمدیفضای سبز---
محمدرضا احمدیمتصدی تلمبه آب استخر---
---مرکز مخابرات050-33210043
مرتضی سعیدرئیس اداره اموال1077جنب اداره تاسیسات
علی جعفریمتصدی جمعداری واموال1077جنب اداره تاسیسات
علی منظری توکلیمتصدی جمعداری واموال1077جنب اداره تاسیسات