تلفن معاون دانشجویی و فرهنگی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
آرزو باباییکارشناس اموردانش آموختگان1519ساختمان اداری شماره 3
آفریده منظری توکلیکارشناس اموردانش اموختگان1519ساختمان اداری شماره 3
احمد نگارستانیرئیس سلف سرویس1721ساختمان سلف سرویس
اکرم علیزادهمسئول خوابگاه شماره 21702ساختمان خوابگاهها
حجه السلام علی حسینیمدیر کل فرهنگی واجتماعی1061ساختمان اداری شماره 2
حمید کشاورزبایگانی اموردانش آموختگان1515ساختمان اداری شماره 3
حمیده طغرلیامور خوابگاهها1704ساختمان خوابگاه