تلفن دانشکده علوم


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
افسانه مسلمی مهنیکارشناس آموزش1788" " "
حمیدرضا شمس الدینیخدمات1341مجتمع هیات علمی طبقه 2و 3
حکیمه طهرانی زادهرئیس وکارشناس اموزش1313مجتمع هیات علمی طبقه همکف
رضا بستان پیراکارشناس ازمایشگاه میکروبیولوژی1401" " "
روشن احمدیکارشناس ازمایشگاه شیمی1389" " "
زهرا سرحدی نژادمسئول انبار1386" " "
سکینه حمزه نژادیکارشناس اموزش1788" " "
سکینه صادقیرئیس پژوهش دانشکده1777ساختمان اداری شماره 4 طبقه اول
سکینه لک گوهریخدمات1404مجتمع آزمایشگاهی طبقه 2
سکینه نظریناظر و مسئول امور کلاسها1868مجتمع آموزشی