تلفن سایر قسمتها

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
حجت‌الاسلام سید روح الله میر شفیعیرئیس نهاد رهبری1511ساختمان نهاد رهبری
علی رضاییدفتر دار رئیس نهاد رهبری1511ساختمان نهاد رهبری
حجت‌الاسلام محمد علی کرمانی نسبمعاون نهاد رهبری1504ساختمان نهاد رهبری
خادمیواحد خواهران1512ساختمان نهاد رهبری
دکتر محمود آقاجانیدبیر هم اندیشی اساتید1509ساختمان اداری شماره یک
دکتر افشین صالحیهیات نظارت بر تشکلهای دانشگاهیان1501ساختمان اداری شماره یک
رسول ذوالعلیمدیر عامل شرکت تعاونی1412ساختمان جنب مرکز مشاوره
شرکت تعاونی-1196شرکت تعاونی
درمانگاهدرمانگاه1633-1634جنب ساختمان شماره 3
ریاست بانک ملیریاست بانک ملی33237591جنب تالار حافظ
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.