تلفن سایر قسمتها

نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
حجت‌الاسلام محمدحسین قنادزادهرئیس نهاد رهبری1511ساختمان اداری شماره یک
علی رضاییدفتر دار رئیس نهاد رهبری1511ساختمان اداری شماره یک
مهدی اسدیمعاون نهاد رهبری1504ساختمان اداری شماره یک
خانم کمالیواحد خواهران1512ساختمان اداری شماره یک
دکتر محسن زاینده رودیدبیر هم اندیشی اساتید1509ساختمان اداری شماره یک
محمدعلی سعادتیهیات نظارت بر تشکلهای دانشگاهیان1501ساختمان اداری شماره یک
رسول ذوالعلیمدیر عامل شرکت تعاونی1412ساختمان جنب مرکز مشاوره
شرکت تعاونی1196شرکت تعاونی
درمانگاهدرمانگاه1633-1634جنب ساختمان شماره 3
ریاست بانک ملیریاست بانک ملی33237591جنب تالار حافظ
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.