تلفن سایر قسمتها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
آقای نوریامور دفتری سما1784ساختمان اداری شماره 4
باجه های بانک ملیبانک ملی33219363جنب تالار حافظ
حجت‌الاسلام محمدحسین قنادزادهرئیس نهاد رهبری1511ساختمان اداری شماره یک
خانم حسنخانیامور مالی سما1785ساختمان اداری شماره 4
خانم نبی زادهامور اداری سما1785ساختمان اداری شماره 4
خانم کمالیواحد خواهران1512ساختمان اداری شماره یک
درمانگاهدرمانگاه1633-1634جنب ساختمان شماره 3
دکتر محسن زاینده رودیدبیر هم اندیشی اساتید1509ساختمان اداری شماره یک
دکتر یاسر سالاریمعاون سما1783ساختمان اداری شماره 4
رسول ذوالعلیمدیر عامل شرکت تعاونی1412ساختمان جنب مرکز مشاوره