تلفن سایر قسمتها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
شرکت تعاونی1196شرکت تعاونی
رسول ذوالعلیمدیر عامل شرکت تعاونی1412ساختمان جنب مرکز مشاوره
محمدعلی سعادتیهیات نظارت بر تشکلهای دانشگاهیان1501ساختمان اداری شماره یک
مهدی اسدیمعاون نهاد رهبری1504ساختمان اداری شماره یک
دکتر محسن زاینده رودیدبیر هم اندیشی اساتید1509ساختمان اداری شماره یک
حجت‌الاسلام محمدحسین قنادزادهرئیس نهاد رهبری1511ساختمان اداری شماره یک
علی رضاییدفتر دار رئیس نهاد رهبری1511ساختمان اداری شماره یک
خانم کمالیواحد خواهران1512ساختمان اداری شماره یک
درمانگاهدرمانگاه1633-1634جنب ساختمان شماره 3
دکتر یاسر سالاریمعاون سما1783ساختمان اداری شماره 4