تلفن حوزه آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مریم شیخ زادهکارشناس کارگزینی هیات علمی174ساختمان اداری شماره 4
مطهره به سرشتکارشناس دفتر جذب هیات علمی1454ساختمان اداری شماره 4
نرگس دهقانرئیس کارگزینی هیات علمی1740-1741ساختمان اداری شماره 4
ویکتوریا ساروئیهکارشناس کارگزینی هیات علمی1741ساختمان اداری شماره 4
مهتاب ادهمیکارشناس کارگزینی هیات علمی1741ساختمان اداری شماره 4
فهیمه زریسفیکارشناس کارگزینی هیات علمی1742ساختمان اداری شماره 4
نسرین پایورکارشناس بایگانی اموزش1743ساختمان اداری شماره 4
حسین سعیدبایگان1743ساختمان اداری شماره 4
محبوبه شهیدیمسئول بایگانی آموزش1744ساختمان اداری شماره 4
احمد یوسفیبایگان1744ساختمان اداری شماره 4