تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
وحید رضاییکارشناس فناوری اطلاعات1933ساختمان دانشکده ادبیات
هادی شهابیمدیر امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
میترا صادق زادگانکارشناس فناوری واطلاعات1444ساختمان کتابخانه مرکزی
مطهره وکیلیرئیس اداره امور اقتصادودانش بنیان1781ساختمان اداری شماره 4
مریم وزیری نسبکارشناس امور ورزشی خواهران1259سالن ورزشی برادران
مریم هاشمیمسئول اتوماسیون اداری1444ساختمان کتابخانه مرکزی
محمدحسین توکلیکارشناس روابط عمومی1555ساختمان اداری شماره 1
محمد طبسیمتصدی امور گزینش1789ساختمان اداری شماره 4
محسن کاظم زادهکارشناس برنامه وبودجه1777ساختمان اداری شماره 4