تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
فرزانه وثوقی رهبریکارشناس پرتال پایان نامه1814ساختمان دانشکده ادبیات
میترا صادق زادگانکارشناس فناوری واطلاعات1444ساختمان کتابخانه مرکزی
غلامرضا تاجیککارشناس فناوری اطلاعات1931ساختمان دانشکده ادبیات
وحید رضاییکارشناس فناوری اطلاعات1933ساختمان دانشکده ادبیات
محمدحسین توکلیکارشناس روابط عمومی1555ساختمان اداری شماره 1
علیرضا جهانیکارشناس برنامه وبودجه1777ساختمان اداری شماره 4
محسن کاظم زادهکارشناس برنامه وبودجه1777ساختمان اداری شماره 4
مریم وزیری نسبکارشناس امور ورزشی خواهران1259سالن ورزشی برادران
عباس نازلیکارشناس امور ورزشی برادران1259سالن ورزشی برادران
مجتبی لشکریکارشناس امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1