تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
عبدالرضا زرندیمدیر فناوری واطلاعات1444ساختمان کتابخانه مرکزی
میترا صادق زادگانکارشناس فناوری واطلاعات1444ساختمان کتابخانه مرکزی
مریم هاشمیمسئول اتوماسیون اداری1444ساختمان کتابخانه مرکزی
حامد غفاریکارشناس امار واطلاعات1529ساختمان اداری شماره 1
فرزانه وثوقی رهبریکارشناس پرتال پایان نامه1814ساختمان دانشکده ادبیات
غلامرضا تاجیککارشناس فناوری اطلاعات1931ساختمان دانشکده ادبیات
وحید رضاییکارشناس فناوری اطلاعات1933ساختمان دانشکده ادبیات
سیدمرصاد پیرو موسویمدیر روابط عمومی1556ساختمان اداری شماره 1
داریوش عباسیکارشناس روابط عمومی1556ساختمان اداری شماره 1
محمدحسین توکلیکارشناس روابط عمومی1555ساختمان اداری شماره 1