تلفن ریاست دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس داخلیمحل استقرار
غلامرضا تاجیککارشناس فناوری اطلاعات1931ساختمان دانشکده ادبیات
غلامرضا عسکریمدیر کل حراست استان1717ساختمان اداری شماره 3
فرزانه وثوقی رهبریکارشناس پرتال پایان نامه1814ساختمان دانشکده ادبیات
مجتبی لشکریکارشناس امور حقوقی1506ساختمان اداری شماره 1
محسن کاظم زادهکارشناس برنامه وبودجه1777ساختمان اداری شماره 4
محمد طبسیمتصدی امور گزینش1789ساختمان اداری شماره 4
محمدحسین توکلیکارشناس روابط عمومی1555ساختمان اداری شماره 1
مریم هاشمیمسئول اتوماسیون اداری1444ساختمان کتابخانه مرکزی
مریم وزیری نسبکارشناس امور ورزشی خواهران1259سالن ورزشی برادران
مطهره وکیلیرئیس اداره امور اقتصادودانش بنیان1781ساختمان اداری شماره 4