تلفن دانشگده ادبیات


نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
احد طیاریکارشناس امور آموزش1929دانشکده ادبیات
وحید رضاییسایت کامپیوتر1928دانشکده ادبیات
تاجیکسایت کامپیوتر1931دانشکده ادبیات
رمضانیمرکز زبان کانون فارغ التحصیلان دانشگاه1930دانشکده ادبیات