تلفن دانشگده ادبیات


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
محمد جوکاررئیس اداره آموزش1846دانشکده ادبیات
آمنه افشارمنشرئیس امور پژوهشی1814دانشکده ادبیات
دکتر سنجر سلاجقهرئیس دانشکده1821دانشکده ادبیات
وحید رضاییسایت کامپیوتر1928دانشکده ادبیات
تاجیکسایت کامپیوتر1931دانشکده ادبیات
احمد موسی پورمتصدی امور آموزش1878دانشکده ادبیات
محسن شفیعیمتصدی امور آموزش1878دانشکده ادبیات
رمضانیمرکز زبان کانون فارغ التحصیلان دانشگاه1930دانشکده ادبیات
امیرشهرام طبیب زادهمسئول امورعمومی وپشتیبانی دانشکده1801دانشکده ادبیات
سیدغلامرضا میرتاج الدینیمسئول دفتردانشکده1821دانشکده ادبیات