تلفن دانشگده ادبیات


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مطهره خزاییکارشناس امور آموزش1135دانشکده الهیات
امیرشهرام طبیب زادهمسئول امورعمومی وپشتیبانی دانشکده1801دانشکده ادبیات
آمنه افشارمنشرئیس امور پژوهشی1814دانشکده ادبیات
فرزانه وثوقی رهبریکارشناس پژوهشی1814دانشکده ادبیات
احمدعلی میرزاییکارشناس پژوهشی1816دانشکده ادبیات
دکتر سنجر سلاجقهرئیس دانشکده1821دانشکده ادبیات
دکتر علیرضا پیوندمعاون آموزشی دانشکده1821دانشکده ادبیات
دکتری ولی اله شهبازخانیمعاون پژوهشی دانشکده1821دانشکده ادبیات
سیدغلامرضا میرتاج الدینیمسئول دفتردانشکده1821دانشکده ادبیات
رضا کریم قاسمیکارشناس لابراتوارزبان1843دانشکده ادبیات