تلفن دانشکده فنی و مهندسی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس داخلی محل استقرار
مرتضی محلاتیکارشناس عمران1023دانشکده فنی
حسین واعظی مقدمکارشناس ازمایشگاه عمران1023دانشکده فنی
رضا شمسی پورکارشناس ازمایشگاه آب1020دانشکده فنی
حکیم محمدحسنیکارشناس اموزش مهندسی پزشکی1247دانشکده فنی
حبیب اله انجم شعاعکارشناس گروه الکترونیک1030دانشکده فنی
هادی شفیعیکارشناس گروه الکترونیک1245دانشکده فنی
علی گنجوزادهکارشناس گروه مکانیک1090دانشکده فنی
محمدرضا میرحسین خانیکارشناس گروه مکانیک1211دانشکده فنی
رسول ملکیکارشناس گروه مکانیک1211دانشکده فنی
محمود آموزگارکارشناس گروه مکانیک1210دانشکده فنی