اخبار

ویژگی‌های بزرگترین واحد دانشگاهی جنوب شرق کشور؛
چرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان؟

ویژگی‌های بزرگترین واحد دانشگاهی جنوب شرق کشور؛

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با امکاناتی غیر قابل مقایسه با سایر مراکز آموزشی خصوصی و نیمه خصوصی، بزرگترین دانشگاه جنوب شرقی کشور با مساحت ۱۴۸ هزار و ۸۲۸ مترمربع است.

ادامه مطلب
بومی‌سازی در زمینه‌های فرهنگی کاربردی‌ترین راهکار مقابله با تهاجم دشمن است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان:

بومی‌سازی در زمینه‌های فرهنگی کاربردی‌ترین راهکار مقابله با تهاجم دشمن است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بومی‌سازی در زمینه‌های فرهنگی را با توجه به جذابیت‌های مذهبی، تاریخی و مردمی کاربردی‌ترین راهکار برای مقابله با تهاجم فرهنگی دانست.

ادامه مطلب