اخبار

دیدار با رهبری انگیزه نخبگان را صدچندان کرد
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان:

دیدار با رهبری انگیزه نخبگان را صدچندان کرد جدید

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را انگیزه‌بخش نخبگان این باشگاه دانست.

ادامه مطلب