فراخوان جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی

تعداد بازدید:۳۷۹
فراخوان جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً به پایگاه اینترنتی جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی به نشانی http://www.shamstoos.ir/fa/farakhanha مراجعه فرمائید.


( ۱ )

نظر شما :