بیانیه دانشگاهیان واحد کرمان در محکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان در میانمار

تعداد بازدید:۱۲۷۸
هیات رئیسه، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با صدور بیانیه‌ای کشتار وحشیانه و بی‌رحمانه مسلمانان بی‌دفاع و بی گناه میانمار را محکوم کردند.
بیانیه دانشگاهیان واحد کرمان در محکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان در میانمار

به گزارش روابط عمومی واحد کرمان، در این بیانیه با اشاره به کشتار وحشیانه و هولناک مسلمانان میانمار توسط گروه تندرو و بی هویت بودایی و نیروهای دولتی آمده است:

درعبور ناگزیر ثانیه ها، ناگواریها و ناملایماتی بروز می کند که به راحتی نمی توان از کنارآن گذشت و تلخی آن، به اندازه ای است که وجدان هر آزاده ای را بر می آشوبد ودل هر انسان بصیر دردشناسی را به درد می آورد واشک را، میهمان دیدگاه هر تماشاگر با عاطفه ای می کند.

جهان امروز علیرغم سرودن شعار حقوق بشر وتشکیل سازمانها و مجامع بین الملل وازسوی دیگر دست یابی به پیشرفتهای حیرت انگیز درعرصه کاوشهای علمی و طراحی وساخت مدرن ترن ابزارها و وسایل، در رویارویی با مشکلات جوامع انسانی و آنچه هم گرایی بشری را در مقیاس کلی تهدید می کند، در موضع انفعال قراردارد.

آنچه این روزها، به طور آشکار و بی پرده، در میانمار روی داد وهنوز هم تداوم دارد، تمثیل واضحی از جفا در حق منزلت انسان ومصداق شفافی از تلاش سازمان یافته وهدفمند صهیونیستها و آمریکایی ها برای پاکسازی نسلی ومقابله مغرضانه و بی رحمانه با مسلمانان است. جنایاتی که دراین اقلیم مظلوم مسلمانان روی داد و برصفحات تاریخ ثبت شد، نشانگر قساوت وسنگدلی گروه بی خرد ومهار گیسخته ای با دلارهای وهابی وسعودی وتوطئه شوم صهیونیستی است که به بهانه برتری قومی وبا دست مایه قراردادن شعارهای به ظاهردینی، خانه ی بسیاری ازمسلمانان را برسرآنها آوارکرده، سوزانده وآنان را که جان سالم به دربرده اند، مجبور به مهاجرت ناخواسته وگریز ازسرزمین اجدادی خودکرده اند.

عجیب تر آنکه همه ی این رخدادهای تلخ وتامل انگیز، درمنظر سازمانها ومجامع جهانی مدعی حقوق بشر به ویژه شورای امنیت و سازمان ملل ودولت بی رحم میانمار شکل پذیرفته ومی پذیرد که از بام تا شام در صور دفاع از حقوق بشر می دمند و دفاع از هویت فردی وجمعی انسانها را، سرلوحه ادبیات نظری ومنش خود قرارداده اند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، درنهایت تالم، دردمندی وتاسف، بروز اینگونه وقایع را، محکوم کرده و خواهان برخورد شدید جامع جهانی با آمران و عاملان و حامیان آن است.

 

تاریخ هیچگاه، در فراز وفرود خود در دوره های گوناگون، واقعه ای اینگونه تاسف انگیز وماجرایی تا این حد ناجوانمردانه و تبعیض نژادی وحشیانه ای را به خاطر ندارد. بدون تردید، وعده نصرت وهمیاری پروردگار متعال درآینده نه چندان دور تحقق خواهد پذیرفت وامت اسلامی، هم افزایی و عزم جدی خود را درمقابله با چنین توطئه هایی آمریکایی وصهیونیستی به رخ خواهد کشید.ما دانشگاهیان نیز، تحقق همه جانبه این باور را امید داریم وبرای فراهم آوردن زمینه های عملی آن، خواهیم کوشید.

 

آنچه مسلم است، پاسداشت شأن آسمانی ومنزلت روحانی انسان، صرفه نظر از چندو چون نژاد، اقلیم وباورهای مذهبی، تنها راه کار مناسب برای صیانت از هویت جوامع انسانی وبه ویژه جمعیت گسترده و روبه رشد مسلمانان است.امید آنکه بتوانیم با تاسی کامل به رهنمودهای روشنگر ولی امیر مسلمین جهان، رهبر فرزانه انقلاب و همنوا با همه مسئولان ارشد نظام مقدس اسلامی، دراین شرایط سخت، به وظیفه انسانی وتکلیف دینی خود در دفاع از مسلمانان به خاک وخون کشیده شده "میانمار "و دیگر پهنه های گرفتار درچنگال سلطه وستم غاصبان متجاوز، به شایستگی عمل کنیم./

 

 

هیات رئیسه، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :