مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تعداد بازدید:۱۴۴۵
مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

- ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۵-۷-۱۳۹۶

- پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان (ابتدای هفت باغ علوی)


( ۲ )

نظر شما :