اعلام زمان جدید برگزاری همایش علمی مدیریت یکپارچه زلزله، تاب آوری و اقدام محلی در واحد کرمان

تعداد بازدید:۵۳۳
از سوی دبیرخانه اجرایی همایش تاریخ جدید برگزاری این همایش ۲۹ آذرماه اعلام گردید.
اعلام زمان جدید برگزاری همایش علمی مدیریت یکپارچه زلزله، تاب آوری و اقدام محلی در واحد کرمان

۱ رای

نظر شما :