اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند:

فراخوان پژوهش و مقاله با موضوعات دینی و قرآنی، عفاف و حجاب، امر به معروف، نماز، خانواده و ...

تعداد بازدید:۶۳۵
فراخوان پژوهش و مقاله با موضوعات دینی و قرآنی، عفاف و حجاب، امر به معروف، نماز، خانواده و ...

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند:

فراخوان پژوهش و مقاله با موضوعات دینی و قرآنی، عفاف و حجاب، امر به معروف، نماز، خانواده و...

مهلت ارسال آثار: تا تاریخ ۲۴/‏۱۰/‏۹۶‬

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.kerman.farhang.gov.ir


( ۱ )

نظر شما :