مرکز جوار دانشگاه دوره های لینوکس و کشت گلخانه ای را با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای بصورت رایگان برگزار می نماید

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۲۵۷۵ اطلاعیه های دانشجویی
تعداد بازدید:۸۵۰
مرکز جوار دانشگاه دوره های لینوکس و کشت گلخانه ای را با اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای بصورت رایگان برگزار می نماید

( ۱ )

نظر شما :