با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم دکتر فرهاد رهبر؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان منصوب شد.

تعداد بازدید:۲۸۹۶
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای روسای ۱۰ استان و مرکز استان این دانشگاه را منصوب کرد.
با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم دکتر فرهاد رهبر؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرهاد رهبر با توجه با تأیید کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی و موضوع مصوبه جلسه ۷۶۴ آن شورا، در احکام جداگانه‌ای روسای ۱۰ استان و مرکز استان دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد. در این حکم دکتر حمدالله منظری توکلی به سمت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد کرمان منصوب شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی این حکم بهره‌گیری از همه امکانات مادی و معنوی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه بر اساس محورهای استقرار مبانی دینی و فرهنگی به عنوان اساس سیاست‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای کیفیت آموزشی متناسب با نیازهای جامعه در طرح آمایش سرزمینی، ارتقای سطح پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای و استفاده بهینه از پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی در حل مشکلات کشور، ارتقای فرهنگ سازمانی و پیاده‌سازی نظام چابک اداری از طریق سامانه سپاری امور، کسب درآمد در چارچوب رسالت دانشگاه با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات از طریق اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان با هدف توسعه اشتغال دانش‌بنیان و اشتغال دانش‌آموختگان و صیانت از سرمایه‌های دانشگاه با رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه با تاکید بر استفاده از کالای ایرانی به منظور تقویت و حمایت از تولیدات داخلی و تأکید بر خلاقیت‌های فردی و مدیریت اسلامی در راستای اعتلای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان متبوع را از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد کرمان مطالبه کرده است.

به گزارش روابط عمومی، دکتر منظری توکلی در دوره جدید مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی با حکم سرپرستی اداره استان و واحد کرمان را بر عهده داشت که با تایید کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مصوبه جلسه ۷۶۴ و با ابلاغ رئیس دانشگاه حکم سرپرستی وی به ریاست تبدیل شد.

 

 

 


( ۵ )

نظر شما :