برگزاری مسابقه دلنوشته

تعداد بازدید:۹۱۰
علاقمندان جهت شرکت در مسابقه بایستی فرم پیوست را تکمیل و تا روزشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۵ به دفتر کارشناس اقامه نماز واقع در اداره کل فرهنگی تحویل نمایند..
برگزاری مسابقه دلنوشته

فرم شرکت در مسابقه برای دانشجویان گرامی

/file/download/news/1523878018-97-1-.docx

فرم شرکت در مسابقه برای اساتید و کارکنان گرانقدر

/file/download/news/1524040908-97-5-.docx


نظر شما :