پذیرش دو مقاله دانشجوی واحد کرمان در کنفرانس بین‌المللی مدیریت

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵ کد : ۱۲۶۹۱ اخبار واحد
تعداد بازدید:۵۱۹
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان موفق به کسب پذیرش دو مقاله در دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری شد.
پذیرش دو مقاله دانشجوی واحد کرمان در کنفرانس بین‌المللی مدیریت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، محمدهادی شهامت دانشجوی مقطع دکتری مدیریت صنعتی واحد کرمان موفق به ارائه دو مقاله با عنوان های «بررسی رابطه مدیریت پسماندهای صنعتی و توسعه پایدار شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر)» و «بررسی و تحلیل swot پروژه های صنعتی کرمان» در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری که خرداد جاری برگزار می شود، شد.

شهامت برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی موثر به منظور تصویر کردن طرح و برنامه یک سازمان را مهم ارزیابی کرده و توضیح داد: «پروژه های صنعتی مشخصاً نمی تواند پیش بینی کنند بازار در اینده دقیقاً چگونه خواهد بود و آینده نزدیک چه اتفاقی رخ خواهد داد به هر رو متفکران استراتژی در سازمان می باید استراتژی های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.»

وی درباره مقاله مدیریت پسماند گفت: «بین مدیریت پسماندهای صنعتی و توسعه پایدار رابطه معنی داری وجود دارد و می توان نتیجه گرفت که با افزایش سطح بکارگیری مدیریت پسماندهای صنعتی، توسعه پایدار در شرکت صنایع فولاد کرمان) بردسیر (افزایش پیدا می کند.»

شهامت افزود: «در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین تولید پسماندها و توسعه پایدار رابطه معنی داری وجود دارد و می توان گفت که با افزایش سطح بکارگیری مدیریت پسماندهای صنعتی در زمینه تولید پسماندها پایدار در شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر) افزایش پیدا می کند و به عبارتی هرچه دور ریزی مواد به شرکت صنایع فولاد کرمان) بردسیر (سیستم های کنترل تولید پسماند ایجاد گردد و یا پاداش هایی در جهت تولید کمتر پسماندها اعمال شود به عنصر زیست محیطی توجه خاصی مبذول شده است. از طرف دیگر در امر اقتصادی کاهش هزینه های بعدی جهت مدیریت پسماندها را به همراه خواهد داشت. بصورت کلی همه جنبه های مدیریت پسماندها همانطور که ذکر شد در توسعه پایدار دخیلند.»

کلید واژه ها: کنفرانس بین‌المللی مدیریتدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانمحمدهادی شهامتمدیریت صنعتیمقاله


( ۳ )

نظر شما :