قابل توجه تمامی دانشجویان، کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

برگزاری پیاده روی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

تعداد بازدید:۷۴۲
برگزاری  پیاده روی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

به مناسبت" هفته تربیت بدنی و ورزش"، ورزش همگانی پیاده روی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

همراه با اهداء جوایز ارزشی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۵ برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ ساعت ۷:۳۰ صبح

مکان شروع: جلوی کاردکس کارکنان

 

 


( ۱ )

نظر شما :