اطلاعیه مهم آموزشی:

منابع آزمون جامع دکتری دی‌ماه ۱۳۹۷(اطلاعیه شماره ۱)

۲۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۷ کد : ۱۳۰۳۰ اطلاعیه های دانشجویی
تعداد بازدید:۱۳۰۰۲

‌‌‌‌‌‌‌

منابع آزمون جامع دکتری الکترونیک-دی ماه ۹۷

منابع آزمون جامع دکتری حسابداری دیماه ۹۷

منابع آزمون جامع -دکتری میکروبیولوژی-دی ماه ۹۷

منابع ازمون جامع رشته تاریخ وتمدن ملل اسلامی

منابع آزمون جامع رشته حقوق کیفری-دی ماه ۹۷

منابع آزمون جامع رشته روانشناسی تربیتی-دی ماه ۹۷

منابع آزمون جامع -رشته شیمی دی ماه ۹۷

منابع آزمون جامع رشته علوم سیاسی وروابط بین الملل

منابع امتحان جامع رشته حقوق -دی ماه

منابع دکتری ریاضی دی ماه ۹۷

منابع آزمون جامع زبان وادبیات عرب-دیماه ۹۷

منابع آزمون جامع گروه مهندسی آب

منابع درسی آزمون جامع دانشجویان دکتری رشته مهندسی کامپیوتر گرایش های معماری کامپیوتر و نرم افزار

منابع امتحان جامع دکتری معماری

منابع آزمون جامع مهندسی معدن

منابع آزمون جامع رشته تربیت بدنی -دیماه ۹۷

منابع آزمون جامع -دکتری الهیات ومعارف اسلامی-فقه ومبانی حقوق اسلامی-دی ماه ۹۷ -...

منابع درسی آزمون جامع دکتری اقتصاد

منابع آزمون جامع رشته عمران کلیه گرایش‌ها

منابع آزمون جامع دکترا – گروه علوم سیاسی / گرایش مسایل ایران

منابع آزمون جامع دکتری شهرسازی-دیماه ۹۷

منابع ازمون جامع دکتری رشته زبان انگلیسی-دیماه ۹۷.......

منابع آزمون جامع دکتری رشته علوم سیاسی-اندیشه سیاسی.....

منابع ازمون جامع دکتری-رشته زراعت-دیماه ۹۷......

منابع آزمون جامع دکتری ادبیات فارسی دیماه ۹۷......

lمنابع ازمون جامع دکتری-مکانیک-تبدیل انرژی۵

منابع آزمون جامع دکتری- مدیریت دولتی-دیماه ۹۷.......

منابع آزمون جامع دکتری -روانشناسی عمومی


( ۱۳ )

نظر شما :