رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت؛

۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۱ کد : ۱۳۰۹۶ اطلاعیه های دانشجویی
تعداد بازدید:۴۶۸
آدرس ثبت نام:http://shareidea.ihio.gov.ir
  • درباره رویداد

 

رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت بستری دانش‌بنیان است که با نگرشی نوآورانه وخلاقانه به‌روزترین وکارآمدترین روش‌های توسعه خدمات بیمه سلامت در کشور را از مخاطبین احصاء می‌کند و پس از ارزیابی طرح‌های ارسالی به منظور اجرا موثر، آنها را بومی می‌نماید.رویداد هم‌اندیشی در نظر دارد تا با فراهم کردن فضایی رقابتی و مهیج، ایده‌پردازان را ترغیب نماید تا طرح‌های نوآورانه خود را ارائه نمایند و ایده‌های برگزیده را با حمایت مالی و معنوی به منصه ظهور رساند.
به‌طورکلی رویداد هم‌اندیشی بستر نوآوری بازی است که با حمایت سازمان بیمه سلامت ایران فراهم شده است. در این رویداد، ابتدا مشکلات موجود در عرصه خدمات بیمه سلامت احصاء و با همفکری خبرگان، تبدیل به مسئله یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی گردید تا مسیر حرکت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب، به صورتی مطلوب هموار گردد؛ همچنین جوایز مناسبی طراحی شد. بدین صورت هم سازمان بیمه سلامت به بهترین راه حل برای مسائل خود می‌رسد و هم مسابقه دهندگان با داوری معیارمند می‌توانند از جوایز در نظر گرفته شده استفاده نمایند.

 

  • محورها و مسائل رویداد

❖ محور شماره ۱: آموزش، پیشگیری و ارتقای سلامت
o ارائه بهترین راهکار برای اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرها
o ارائه بهترین راهکار برای ارتقای برنامه پزشک خانواده در روستاها
o ارائه بهترین مدل به منظور ترویج فرهنگ بیمه سلامت در کشور
o ارائه بهترین مدل آموزشی به منظور ارتقای سطح سواد بیمه سلامت (آگاهی از قوانین، مقررات، خدمات و...) بیمه شدگان


❖ محور شماره ۲: پوشش بیمه‌‌ای
o ارائه بهترین راهکار برای پوشش کامل بیمه سلامت همگانی در کشور
o ارائه بهترین راهکار برای جلوگیری از همپوشانی بیمه‌ای بیمه‌شدگان


 

❖ محور شماره ۳: قوانین، مقررات و فرآیندها
o ارائه بهترین راهکار برای تعیین جایگاه حقوقی و اختیارات سازمان بیمه سلامت در کشور
o ارائه بهترین راهکار برای تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر پایه


 

❖ محور شماره ۴: کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت
o طراحی روش‌های نوین جهت شفاف‌سازی هزینه‌کَرد مردم (پرداخت از جیب) در مراکز طرف قرارداد (داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و...)
o طراحی روش‌های نوین به منظور جلوگیری از تخلف پزشکان طرف قرارداد در ارتباط با دریافت هزینه‌های درمانی
o ارائه بهترین راهکار برای حذف دفترچه بیمه سلامت


 

❖ محور شماره ۵: مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی
o طراحی نظام جذب و بکارگیری نخبگان و معتمدین عرصه سلامت با رویکرد کمترین هزینه برای ایجاد دیدبانی سلامت
o ارائه راهکارهای نوین به منظور جلوگیری از تقاضای القایی
o معرفی شیوه‌های جذب منابع درآمدی پایدار برای سازمان بیمه سلامت ایران
o طراحی سیستم‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه در رقابتی کردن خدمات بیمه سلامت برای مراکز طرف قرارداد (پزشکان عمومی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و...)
o ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت هزینه‌های درمانی با رویکرد کاهش پرداخت از جیب مردم
o طراحی نظام پرداخت پاداش بر مبنای شایستگی پزشک خانواده
o ارائه راهکارهای نوین به منظور رعایت عدالت در پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شدگان


 

❖ محور شماره ۶: نظارت بر خدمات بیمه سلامت
o ارائه راهکارهای نوین به منظور نظارت موثر بر مراکز طرف قرارداد
o ارائه راهکارهای جدید به منظور جلوگیری از تخلف بیمه شدگان از خدمات بیمه سلامت

 


( ۱ )

نظر شما :