آگهی دعوت به همکاری

۱۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۶ کد : ۱۳۴۴۷ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۱۳۸۵

آگهی دعوت به همکاری

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، به منظور تکمیل کادر خدمتگزار و نگهبان-سرایدار مورد نیاز خود در مدارس شهرستان های کرمان، بم، انار، رفسنجان و سیرجان، تعداد محدودی نیروی انسانی زن و مرد را به صورت «قراردادی کار معین» دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعلام شده در سایت نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام مندرج اقدام و حداکثر تا تاریخ 19/04/98 به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی شهر مورد تقاضا تحویل نمایند.

تذکر: داوطلبان می بایست مبلغ 300,000 ریال بابت وجه ثبت نام به حساب شماره 0106890501009 به نام درآمد دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما استان کرمان واریز و تصویر فیش مربوطه را در زمان مصاحبه جهت تشکیل پرونده به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) واحد مربوطه تحویل نمایند.

شهرستان

تعداد خدمتگزار مورد نیاز

تعداد سرایدار-نگهبان مورد نیاز

زن

مرد

زن

مرد

کرمان

4

2

 

1

بم

1

 

2

 

سیرجان

2

2

 

2

انار

1

 

 

 

رفسنجان

1

 

 

1

 

شرایط داوطلبان

فرم ثبت نام

 

 


( ۵ )

نظر شما :