دعوت به همکاری در پست های خدمتگزار، سرایدار و نگهبان

۰۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۲۰:۳۳ کد : ۱۳۴۸۰ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۸۳۶
دعوت به همکاری در پست های خدمتگزار، سرایدار و نگهبان

دعوت به همکاری در پست های خدمتگزار و سرایدار-نگهبان-نوبت دوم

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، به منظور تکمیل کادر خدمتگزار و نگهبان-سرایدار مورد نیاز خود در مدارس شهرستان های کرمان، بم، انار، رفسنجان و سیرجان، تعداد محدودی نیروی انسانی زن و مرد را به صورت «قراردادی کار معین» دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعلام شده، نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام مندرج اقدام و حداکثر تا تاریخ 10/05/98 به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی شهر مورد تقاضا تحویل نمایند.

تذکر: داوطلبان می بایست مبلغ 300,000 ریال بابت وجه ثبت نام به حساب شماره 0106890501009 به نام درآمد دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما استان کرمان واریز و تصویر فیش مربوطه را به همراه مدارک جهت تشکیل پرونده حداکثر تا تاریخ 10/05/98 به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) واحد مربوطه تحویل نمایند.

شهرستان

تعداد خدمتگزار مورد نیاز

تعداد سرایدار-نگهبان مورد نیاز

زن

مرد

زن

مرد

کرمان

4

2

 

2

بم

2

 

 

1

سیرجان

2

2

 

2

انار

1

 

 

 

رفسنجان

1

 

 

1

 


( ۳ )

نظر شما :