اعلام زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

تعداد بازدید:۲۳۹
از سوی سازمان مرکزی دانشگاه زمان تعطیلات تابستانی واحدهای استان کرمان اعلام شد.
اعلام زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

از سوی سازمان مرکزی دانشگاه زمان تعطیلات تابستانی واحدهای استان کرمان اعلام شد.

بنا به اعلام روابط عمومی دانشگاه، طی بخشنامه ای از سوی سازمان مرکزی دانشگاه زمان تعطیلات تابستانی واحدهای تابعه استان کرمان از تاریخ 21  لغایت 29 مرداد اعلام شد.

شایان ذکر است در تاریخ های ذکر شده کلیه بخشهای دانشگاه تعطیل می باشد. همچنین در تاریخ های 19، 20 و 30 مردادماه کلیه خدمات بخش های آموزشی، اداری، پژوهشی و دانشجویی واحد کرمان در ساختمان اداری شماره یک ارائه می گردد.


( ۱۸ )

نظر شما :