اعلام کد درس آشنایی با قرآن کریم

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۴ کد : ۱۳۹۸۷ اطلاعیه های دانشجویی
تعداد بازدید:۹۲۳
بنا به اعلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی کد درس یک واحدی و عمومی آشنایی با قرائت قرآن کریم ۹۸۸۹۵ می باشد.

( ۱۴ )

نظر شما :