دوره های آموزشی ضمن خدمت تیرماه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و اعضای هیات علمی)

۱۰ تیر ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۹ کد : ۴۷۸ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۱۵۳۵
دوره های آموزشی ضمن خدمت تیرماه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان)ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و اعضای هیات علمی)
  1. آموزش نرم افزار ansys
  • مدرس: محمد رحمانی
  • ساعت وتاریخ  برگزاری:10-8 صبح  21 و 22 تیرماه
  • محل برگزاری:زیرزمین دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سایت کامپیوتر
  • نحوه ثبت نام: مراجعه به وب سایت اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه به نشانی  www.barname.iauk.ac.ir

 

  1. تنظیم خانواده و جمعیت
  • مدرس: افسر فرود
  • ساعت وتاریخ  برگزاری: 8/30الی 14/00بیت و هفتم تیرماه
  • محل برگزاری:طبقه سوم ساختمان اداری شماره 4
  • نحوه ثبت نام: مراجعه به وب سایت اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه به نشانی  www.barname.iauk.ac.ir

نظر شما :