برنامه سخنرانی های علمی مهرماه(ویژه اعضای هیات علمی)

۱۹ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۷ کد : ۶۴۲ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۱۱۵۶
برنامه سخنرانی های علمی مهرماه(ویژه اعضای هیات علمی)

ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

محل برگزاری

1

بررسی قابلیت اطمینان در پژوهش های  مرتبط با سیستم های قدرت

دکتر هادی زاینده رودی

95/7/28

10/00

دانشکده فنی

2

روش های نوین تدریس ( دوره سوم)

خانم ها زنگی آبادی و نیکخواه

95/7/25

11/30

دانشکده پزشکی

3

موچکها

دکتر مهدیه تهامی

95/7/25

11/30

دانشکده علوم

4

بیوتکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان

دکتر بابک خیرخواه

95/7/27

10/00

دانشکده عاوم

5

سنتز شیمیایی ترکیبات ضد ایدز

دکتر سید علی احمدی

95/7/24

9/00

دانشکده علوم

 

 


( ۱ )

نظر شما :