آرشیو اخبار

حرکت دانشگاه آزاد به‌سوی دانشگاه نسل چهارم با «کارآفرینی و پژوهش»
دکتر حمدالله منظری توکلی تشریح کرد:

حرکت دانشگاه آزاد به‌سوی دانشگاه نسل چهارم با «کارآفرینی و پژوهش»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت: دانشگاه‌های ما باید در دوران کنونی به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم سوق داده شوند و بر پایه «کارآفرینی و پژوهش» حرکت کنند.

ادامه مطلب