اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی " افسردگی ، تشخیص و درمان " با شناسه 1806 به مدت 24 ساعت برگزار می شود همکاران متقاضی جهت ثبت نام تا تاریخ94/6/11 اقدام نمایند زمان برگزاری دوره دوشنبه 16-سه شنبه17-چهارشنبه 18 -دوشنبه 22 -سه شنبه 23 -چهار شنبه 24 شهریور ماه ضمنا الویت شرکت در این گروه با همکارانی می باشد زودتر ثبت نام نمایند مکان دوره متعاقبا اعلام می شود برنامه گروهای بعدی در مهرماه می باشد.

ادامه مطلب