اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی - آرشیو

قابل توجه اساتید گرانقدر:

لطفا در بزرگترین کانال ویژه اساتید دانشگاهای کشور در پیام رسان سروش حاوی اخبار همایش های علمی داخلی وبین المللی اخبار مرتبط با اساتید هیئت علمی واخبار دوره های دانش افزایی ارائه نکات تربیتی در جهت ارتقاء وکمک به تدریس و فعالیت حرفه ای استادان عضو شوید وخود را از مراجعه به دهها سایت وکانال بی نیاز نمایید آدرس:https://sapp.ir/ziafateostadan

ادامه مطلب