اخبار واحد - آرشیو

تاکید بر اولویت کالیبراسیون و تعمیر دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

تاکید بر اولویت کالیبراسیون و تعمیر دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

دکترعلیرضا ایرانبخش، مدیرکل دفتر توسعه و پشتیبانی آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع روسای واحدها, معاونین پژوهش وفن آوری وروسای آزمایشگاه های استانهای کرمان و یزد از مهمترین اولویت کاری واحدهای دانشگاهی را به دستور ریاست عالی دانشگاه, کالیبراسیون و تعمیر دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانست.

ادامه مطلب