اخبار واحد - آرشیو

تامین مسکن کارکنان و اعضای هیات علمی و تسهیل ادامه تحصیل برای دانشجویان استان کرمان

تامین مسکن کارکنان و اعضای هیات علمی و تسهیل ادامه تحصیل برای دانشجویان استان کرمان

دکتر مجتبی علوی فاضل در حاشیه جلسات شورای زنان فرهیخته و شورای استان کرمان از طرح دانشگاه آزاد اسلامی برای تامین مسکن کارکنان و اعضای هیات علمی و تسهیل ادامه تحصیل برای دانشجویان استان کرمان خبر داد

ادامه مطلب