اخبار واحد - آرشیو

برگزاری نخستین جلسه کمیته گسترش رشته های تحصیلی استان کرمان‎

برگزاری نخستین جلسه کمیته گسترش رشته های تحصیلی استان کرمان‎

دکتر بابک آل طه در نخستین جلسه کمیته گسترش رشته های تحصیلی واحدهای دانشگاهی استان کرمان خواستار استفاده از پتانسیل های موجود و تصویب و ایجاد رشته های جدید و بین رشته ای بر اساس طرح جامع آموزشی گردید.

ادامه مطلب
دکتر بابک آل طه : پیگیری مطالبات معوق و تعیین تکلیف املاک و مستغلات واحدها بایستی در اولویت قرار گیرد

دکتر بابک آل طه : پیگیری مطالبات معوق و تعیین تکلیف املاک و مستغلات واحدها بایستی در اولویت قرار گیرد

دکتر بابک آل طه در جمع شرکت کنندگان در نخستین شورای اداری و مالی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان خواستار سرو سامان دادن به مطالبات معوقه واحدها شده و افزود: شورای اداری و مالی بایستی گزارش مطالبات معوقه واحدها را در اسرع وقت دریافت و همراه با راهکارهی کاهش آن به دانشگاه ارائه نماید.

ادامه مطلب