اخبار واحد - آرشیو

در شورای اداری و مالی استان کرمان / آل طه: جذب بدهی و مطالبات دانشگاه در اسرع وقت پیگیری شود

در شورای اداری و مالی استان کرمان / آل طه: جذب بدهی و مطالبات دانشگاه در اسرع وقت پیگیری شود

دوازدهمین جلسه شورای تخصصی اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با حضور رئیس استان کرمان، رئیس دبیرخانه هیات امنای استان و معاونین اداری و مالی واحدهاو مراکز استان برگزار شد.

ادامه مطلب