اخبار واحد - آرشیو

راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی
در گفتگو با آنا بررسی شد؛

راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با ارائه مقاله‌ای در حوزه راهکارهای علمی برای مقابله با کم‌آبی به عنوان مقاله برتر ششمین جشنواره فرهیختگان دست یافت.

ادامه مطلب